فامیلی گرافی

 

 

John Valentine Presslar

 

در 1669 در آلمان متولد شد و در –تاریخ نامشخص- در سیسیل کانتی مریلند از دنیا رفت.او در 1695 با Anna Christina Franseاز دواج کرد.

 

*فرزندان آنها عبارتند از:

 

Andres Pressler/Presley, b. 1701, Germany, d. WFT Est. 1733-1792, Anson County, N.C.

Maria Agnes Presslar, d. date unknown.

+Hans Jurie Pressler, d. date unknown.

Anna Elizabeth Pressler, b. 1696, d. date unknown.

Anna Gertrude Presslar, b. 1698, d. date unknown.

Martinus Pressler, b. 1716, d. date unknown.

+Pieter Presslar, b. 1717, d. Abt. 1767, Anson County, North Carolina.

Unknown Presslar, d. date unknown.

+Anthony Pressler, b. 1705, d. date unknown.

____________________

 

 

Andres Pressler/Presley

 

 

نام خانوادگی Presslar   از این نسل به Presslerو سپس Presley   تغییر یافت.

 

Andres Pressler/Presley پسر John Valentine Presslar و Anna Christina Franse  در 1701 درکشور آلمان متولد شد.

 

او در دهه 1720 از آلمان به آمریکا مهاجرت کرد و در 21 آوریل 1723 با Antje Wells در شهر نیویورک ازدواج نمود.

 

*فرزندان آنها عبارتند از:

 

Andrew Presley, Jr., b. February 04, 1732/33, Cecil County, Maryland, d. WFT Est. 1759-1818.

+Thomas Presley, b. August 27, 1730, Cecil County, Maryland, d. July 1808, Mecklenbury County, N.C.

Christian Presley Sr., d. date unknown.

John Valentine Presley, d. date unknown.

Sarah Presley, b. 1728, d. date unknown.

 

___________________

 

 

Andrew Presley, Jr

 

این نسل از خانواده Presley   از کشور آلمان به آمریکا مهاجرت کرد و نام خانوادگی Pressler  را به Presley  تغییر داد.

 

 

Andrew Presley, Jr پسر Andres Pressler/Presley وAntje Wells در 4 فوریه 1733 در سیسیل کانتی مریلند متولد شد .

 

 

*بچه های او عبارتند از:

 

John Presley, b. 1749, North Carolina, d. Aft. 1833.

Moses Presley, b. 1755, d. WFT Est. 1756-1845.

Andrew Presley III, b. 1754, d. Aft. 1855.

William Presley, b. WFT Est. 1748-1777, d. date unknown.

 ____________________

 

 

John Presley

 

John Presley  پسر Andrew Presley, Jr در 1749 در کارولینای شمالی متولد شد و در 1833 درگذشت.

 

*فرزندان او عبارتند از:

 

Richard Presley

Dunnan Presley

 

____________________ 

 

Dunnan Presley

 

 

Dunnan Presley پسر John Presley در 1780 در شهر لینکاستر کانتی کارولینای شمالی متولد شد.

 

او 2 بار ازدواج کرد با :

 

1- Mary

 

2- Catherine 

 


 

 

Catherine

 

Catherine –جد مادری الویس- در 1808 با Dunnan Presley  در شهر لینکاستر کانتی کارولینای شمالی ازدواج کرد.

 

آنها صاحب یک فرزند شدند به نام: Dunnan Presley, Jr., 

Catherine در 1830 از دنیا رفت.

 


*تنها فرزند آنها:

 

Dunnan Presley, Jr

 

____________________

 

 

Dunnan Presley, Jr

 

 

Dunnan Presley, Jr. پسر Dunnan Presley و Catherine در 1827 در مونرو کانتی ایالت تنسی متولد شد.

 

او 4 بار ازدواج کرد:

 

1-Emily (Bryson) Pope

 

2- Elizabeth

 

3- Martha Jane Wesson

 

4-Harriett Henrietta Toy

 

 

 

Dunnan Presley, Jr در 15 آگوست 1861 در شهر ایتا وامبا کانتی ایالت میسیسیپی با Martha Jane Wesson  -جد مادری الویس- ازدواج کرد.

 

آن دو در 8 فوریه 1868 از یکدیگر جدا شدند.

 

 

* فرزندان آنها  عبارتند از:

 

          Martha Rosella Presley

          Rosalinda Presley

 

____________________

 

/ 0 نظر / 28 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.