اطلاعات کنسرتهای الویس در سال 1956

 

                                              

 زمان

1 ژانویه

 مکان

ST. LOUIS, MO. KIEL AUDITORIUM

2 ژانویه

CHARLESTON, MISSOURI

3 ژانویه

  BOONESVILLE, MS. VON THEATRE

4 ژانویه

JONESBORO, AR. COMMUNITY CENTER

6 ژانویه

RANDOLPH, MISS.

7 ژانویه

HAYRIDE, SHREVEPORT, LOUISIANA

14 ژانویه

HAYRIDE, SHREVEPORT, LOUISIANA

15 ژانویه

SAN ANTONIO, TX. MUNICIPAL AUDITORIUM

16 ژانویه

  GALVESTON, TX.

17 ژانویه

 BEAUMONT, TX. CITY AUDITORIUM

18 ژانویه

AUSTIN, TX. AUSTIN COLISEUM

19 ژانویه

WICHITA FALLS, TX. MEMORIAL AUDITORIUM

20 ژانویه

 FORT WORTH, TX. NORTH SIDE COLISEUM

21 ژانویه

HAYRIDE, SHREVEPORT, LOUISIANA

5 فوریه

RICHMOND, VA. MOSQUE THEATER

6 فوریه

  GREENSBORO, NC. NATIONAL THEATER

7 فوریه

 HIGH POINT NC. CENTER THEATER

8 وفوریه

RALEIGH, NC. AMASSADOR THEATER

9 فوریه

  SPARTANBURG, SC. CAROLINA THEATER

10 فوریه

 CHARLOTTE, NC. CAROLINA THEATER (4 SHOWS)

12 فوریه

 NORFOLK, VA. MONTECELLO AUDITORIUM

13 فوریه

 NEWPORT NEWS. VA. PARAMOUNT THEATER

14 فوریه

WILSON, NC. CHARLES L. COON HIGH SCHOOL AUDITORIUM

15 فوریه

 BURLINGTON, NC. WALT WILLIAMS HIGH SCHOOL

16 فوریه

 WINSTON-SALEM NC. CAROLINA THEATER

19 فوریه

TAMPA, FL. FT. HOMER HESTERLY ARMONY (3 SHOWS)

20 فوریه

WEST PALM BEACH, FL. PALMS THEATER (4 SHOWS)

21 فوریه

SARASOTA, FL. FLORIDA THEATER (4 SHOWS)

22 فوریه

WAYCROSS, GA. CITY AUDITORIUM (3 SHOWS)

23 فوریه

JACKSONVILLE, FL. GATOR BOWL

24 فوریه

JACKSONVILLE, FL. GATOR BOWL

25 فوریه

HAYRIDE, SHREVEPORT, LOUISIANA

26 فوریه

PENSACOLA, FL. MUNICIPAL AUDITORIUM (3 SHOWS)

3 مارس

HAYRIDE, SHREVEPORT, LOUISIANA

9 مارس

CHISCA HOTEL, MEMPHIS

10 مارس

HAYRIDE, SHREVEPORT, LOUISIANA

14 مارس

 ATLANTA, GA. FOX THEATRE (3 SHOWS)

15 مارس

 ATLANTA, GA. FOX THEATRE (3 SHOWS)

18 مارس

CHARLESTON, NC. COUNTY HALL

19 مارس

 COLUMBIA, SC. TOWNSHIP AUDITORIUM

20 مارس

 AUGUSTA, GA. BELL AUDITORIUM

21 مارس

LEXINGTON, NC. YMCA GYMNASIUM

22 مارس

/ 0 نظر / 31 بازدید