ترجمه و دانلود - A House That Has Everything

ادامه مطلب:

 

 

A House That Has Everything

خانه ای همه  چیز دارد


 

Sid Tepper/ Roy C. Bennett : شاعر و آهنگساز

Recorded: 1967/02/21, first released on Clambake
I can see you now living like a queen

تورا میبینم که اکنون شبیه به یک ملکه زندگی میکنی


In a house that has everything, everything but love

در خانه ای که همه چیز دارد.همه چیز بجز عشق


Crystal chandeliers, chauffeured limousines

لوستر های کریستال , لیموزین شوفر دار


Yes you'll really have everything, everything but love

بله تو واقعا همه چیز داری.همهچیز جز عشق


* I see diamonds and sables, sapphires and pearls

من الماسها را میبینم , خزهای سمور را , یاقوتهای کبود و مرواریدها را


And as the picture clears

و آنطور که واقعیت نشان میدهد


Poor little rich girl sitting all alone

طفلک دخترک ثروتمند درحالیکه تنها نشسته


Counting her treasures and tears

با چشمانی اشک آلود مشغول شمردن گنجهایش است


Better just a shack where two people care

یک کلبه با دو نفر که برای هم مهم هستند بهتر است از


Than a house that has everything, everything but love

از خانه ای که همه چیز دارد جز عشق

I see diamonds and sables, sapphires and pearls

من الماسها را میبینم , خزهای سمور را , یاقوتهای کبود و مرواریدها را


And as the picture clears

و آنطور که واقعیت نشان میدهد


Poor little rich girl sitting all alone

طفلک دخترک ثروتمند درحالیکه تنها نشسته


Counting her treasures and tears

با چشمانی اشک آلود مشغول شمردن گنجهایش است


Better just a shack where two people care

یک کلبه با دو نفر که برای هم مهم هستند بهتر است از


Than a house that has everything, everything but love

از خانه ای که همه چیز دارد جز عشق


Than a house that has everything, everything but love

از خانه ای که همه چیز دارد جز عشق

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید
 

 

------------------------------------------------

 

صفحه لیریک و ترجمه آهنگ

 


/ 5 نظر / 69 بازدید
فاطیما

دارم اهنگ رو گوش میدم.فوق العاده ست.

فاطیما

ادام لامبرت هم یه اهنگی تو همین مایه ها داره.اسمش اکه تو رو داشتمه. ادام توی اهنگش میگه. ماشین ماتراتزی سوارشدم.چکمه های...پوشدم.وغیره.... اما اون چیزی که کم دارم کمی عشقه. فکرکنم ادام یه کمی ازاهنگش الگو برداری کرده. گرچه خود ادام گفته من عاشق الویسم.

فاطیما

راستی من ازاین ریتم اهنگهایی که باتبل و یه نوع سازهست که من اسمش رونمیدونم. شروع میشه خیلی خوشم میاد.توی این اهنک ازهردوتاشون بکاربرده شده.

مژگان

سلام.ژیلا جون امروز داشتم پست های قبلیت رو میخوندم.حتی شعریی که خودت هم گفتی رو خوندم.قشنگ بود.معلومه استعداد توی شعر وشاعری داری.امیدوارم کارت رو ادامه بدی و اگه دوست داشتی دوباره شعرهات رو اینجا بنویس تا ماهم فیض ببریم. یه جانوشته بودی الویس اسم هواپیماش رو روی دخترش گذاشت. اما من هرجایی خوندم نوشته شده بود الویس انقدربچه اش رو دوست داشت که اسم هواپیماش هم لیزاماری گذاشت.

فاطیما

جونم گریسلند بزرگ.