کادیلاکهای الویس - 1964-Series-75-Fleetwood-Limousine

 

  طبقه بندی: مجموعه ها

 

1964-Series-75-Fleetwood-Limousine

 

این کادیلاک نیز بعدها رنگکاری دوباره شد و به رنگ نقره ای در آمد.

 

1964-Series-75-Fleetwood-Limousine

 

1964-Series-75-Fleetwood-Limousine

 

1964-Series-75-Fleetwood-Limousine

 

1964-Series-75-Fleetwood-Limousine

 

1964-Series-75-Fleetwood-Limousine

 

1964-Series-75-Fleetwood-Limousine

------------------------------------ 

صفحه مجموعه ها 

/ 0 نظر / 189 بازدید