# شاه_موسیقی

Girl Happy

طبقه بندی : فیلم شناسی          هفدهمین فیلم الویس     Girl Happy         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Girl Happy         ساخت استدیو:MGM   مترو گلدن مایر   محصول سال:1965   زمان پایان فیلمبرداری:7 آوریل 1965   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

Viva Las Vegas

 طبقه بندی : فیلم شناسی       پانزدهمین فیلم الویس     Viva Las Vegas         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Viva Las Vegas       ساخت استدیو:متروگلدن مایر MGM   محصول سال:1964   زمان پایان فیلمبرداری: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

Kissin Cousins

   طبقه بندی : فیلم شناسی       چهاردهمین فیلم     Kissin' Cousins         _________________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم:Kissin' Cousins       ساخت استدیو:متروگلدن مایر MGM   محصول سال:1964   زمان پایان فیلمبرداری: 6 مارس 1964   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

Gils! Girls! Girls!

   طبقه بندی : فیلم شناسی       یازدهمین فیلم الویس     Gils! Girls! Girls!            __________________________________   مشخصات فیلم:     نام فیلم:grils girls girls     ساخت استدیو:Paramount Picthures   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری: 21 نوامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

Kid Ghalahad

    طبقه بندی : فیلم شناسی     دهمین فیلم الویس     Kid Ghalahad         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Kid Ghalahad       ساخت استدیو:United Artists   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:11 آگوست 1962   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

Follow That Dream

طبقه بندی : فیلم شناسی        نهمین فیلم الویس   Follow That Dream         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Follow That Dream     ساخت استدیو:United Artists   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:11 آوریل 1962   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

Blue Hawaii

طبقه بندی : فیلم شناسی        هشتمین فیلم الویس   Blue Hawaii         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Blue Hawaii       ساخت استدیو:Paramount Pictures   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:22نوامبر 1961   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت :102 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید

Wild In The Country

 طبقه بندی : فیلم شناسی       هفتمین فیلم الویس   Wild In The Country       __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Wild In The Country        ساخت استدیو:century fox 20thفاکس قرن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

FLAMING STAR

  طبقه بندی : فیلم شناسی           ششمین فیلم الویس   FLAMING STAR      __________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم: Flaming Star      ساخت استدیو:century fox 20th   محصول سال:1960   زمان پایان فیلمبرداری: 20 دسامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.