# دکتر_جرج_نیکوپولوس

پزشک قاتل!

ادامه مطلب:         پزشک قاتل!     دکترجرج نیکوپولوس(DR. GEORGE NICHOPOULOS. )   برای مدت  زیادی پزشک اختصاصی  و   خانوادگی  الویس  تا زمان فوتش  بود.   دکتر و همسرش ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 61 بازدید