# الویس_پریسلی

Viva Las Vegas

 طبقه بندی : فیلم شناسی       پانزدهمین فیلم الویس     Viva Las Vegas         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Viva Las Vegas       ساخت استدیو:متروگلدن مایر MGM   محصول سال:1964   زمان پایان فیلمبرداری: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

Fun in Acapulco

 طبقه بندی : فیلم شناسی     سیزدهمین فیلم الویس Fun in Acapulco       __________________________________   مشخصات فیلم:       نام فیلمFun In Acapulco     ساخت استدیو:پارامونت   محصول سال:1963   زمان پایان فیلمبرداری:27 نوامبر 1963   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

Gils! Girls! Girls!

   طبقه بندی : فیلم شناسی       یازدهمین فیلم الویس     Gils! Girls! Girls!            __________________________________   مشخصات فیلم:     نام فیلم:grils girls girls     ساخت استدیو:Paramount Picthures   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری: 21 نوامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

Kid Ghalahad

    طبقه بندی : فیلم شناسی     دهمین فیلم الویس     Kid Ghalahad         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Kid Ghalahad       ساخت استدیو:United Artists   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:11 آگوست 1962   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

Follow That Dream

طبقه بندی : فیلم شناسی        نهمین فیلم الویس   Follow That Dream         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Follow That Dream     ساخت استدیو:United Artists   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:11 آوریل 1962   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

FLAMING STAR

  طبقه بندی : فیلم شناسی           ششمین فیلم الویس   FLAMING STAR      __________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم: Flaming Star      ساخت استدیو:century fox 20th   محصول سال:1960   زمان پایان فیلمبرداری: 20 دسامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

G.i Blues

طبقه بندی : فیلم شناسی         پنجمین فیلم الویس     G.I Blues         _____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:G.L.Blues     ساخت استدیو: paramount picthures  پارامونت   طبقه بندی:درام موزیکال   درجه:    PG   محصول سال: 1960   زمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

JAILHOUSE ROCK

     طبقه بندی : فیلم شناسی         سومین فیلم الویس     JAILHOUSE ROCK               _______________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: JAILHOUSE ROCK        ساخت استدیو: MGM    محصول سال: 1957   زمان پایان فیلمبرداری: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

LOVING YOU

     طبقه بندی : فیلم شناسی         دومین فیلم الویس     LOVING YOU             مشخصات فیلم:       نام فیلم: LOVING YOU               طبقه بندی: موزیکال   ساخت استدیو: PARAMOUNT    محصول سال: 1957   زمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید