# الویس_پریسلی

Girl Happy

طبقه بندی : فیلم شناسی          هفدهمین فیلم الویس     Girl Happy         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Girl Happy         ساخت استدیو:MGM   مترو گلدن مایر   محصول سال:1965   زمان پایان فیلمبرداری:7 آوریل 1965   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

Kissin Cousins

   طبقه بندی : فیلم شناسی       چهاردهمین فیلم     Kissin' Cousins         _________________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم:Kissin' Cousins       ساخت استدیو:متروگلدن مایر MGM   محصول سال:1964   زمان پایان فیلمبرداری: 6 مارس 1964   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید

Fun in Acapulco

 طبقه بندی : فیلم شناسی     سیزدهمین فیلم الویس Fun in Acapulco       __________________________________   مشخصات فیلم:       نام فیلمFun In Acapulco     ساخت استدیو:پارامونت   محصول سال:1963   زمان پایان فیلمبرداری:27 نوامبر 1963   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

Kid Ghalahad

    طبقه بندی : فیلم شناسی     دهمین فیلم الویس     Kid Ghalahad         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Kid Ghalahad       ساخت استدیو:United Artists   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:11 آگوست 1962   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

Wild In The Country

 طبقه بندی : فیلم شناسی       هفتمین فیلم الویس   Wild In The Country       __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Wild In The Country        ساخت استدیو:century fox 20thفاکس قرن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

FLAMING STAR

  طبقه بندی : فیلم شناسی           ششمین فیلم الویس   FLAMING STAR      __________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم: Flaming Star      ساخت استدیو:century fox 20th   محصول سال:1960   زمان پایان فیلمبرداری: 20 دسامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

JAILHOUSE ROCK

     طبقه بندی : فیلم شناسی         سومین فیلم الویس     JAILHOUSE ROCK               _______________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: JAILHOUSE ROCK        ساخت استدیو: MGM    محصول سال: 1957   زمان پایان فیلمبرداری: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید