اطلاعات کنسرتهای الویس در سال 1973

 

روز

مکان

اطلاعات بیشتر

 

12 ژانویه

Honolulu

Alternate Aloha                     

Aloha Eagle  

14 ژانویه

Honolulu

Aloha From Hawaii         

      Aloha Eagle

23 ژانویه – 26 فوریه

Las Vegas, Hilton Hotel

54 Shows

22 آوریل

Phoenix

Red Flower Suit

23-24 آوریل

Anaheim

 2 Shows

25 آوریل

Fresno

2 Shows

26 آوریل

San Diego

White Snowflike Suit

27 آوریل

Portland

White Studded Nail Circle Suit

28 آوریل

Spokane

2 Shows

29 آوریل

Seattle

2 Shows

30 آوریل

Denver

White Aloha Eagle

4-16 می

Stateline, Sahara Tahoe Hotel

25 Shows

20 ژوئن

Mobile

White Aloha Eagle

21 ژوئن

Atlanta

White Sunlight Suit

22-24- ژوئن

Uniondale

 4 Shows

25-26 ژوئن

Pittsburgh

2 Shows

27 ژوئن

Cincinnati

White Aloha Eagle

28 ژوئن

St. Louis

White Studded Nail Circle Suit

29-30 ژوئن

Atlanta

3 Shows

1 جولای

Nashville

2 Shows

2 جولای

Oklahoma City

White Aloha Eagle

3 جولای

Atlanta

White Today Suit

3 آگوست – 6 سبتامبر

Las Vegas, Hilton Hotel

59 Shows

 

 -----------------------------

 صفحه اطلاعات آثار

 

/ 0 نظر / 39 بازدید