ترجمه و دانلود His Hand In Mine

 

ادامه مطلب:

 

His Hand In Mine

 دستانش در دستانم

 

Mosie Lister

Recorded: 1960/10/30, first released on His Hand in Mine

 

Ooh, ooh, ooh

You may ask me how I know my Lord is real (my Lord is real)

ممکن است از من بپرسی که چطور به وجود خدا اعتقاد دارم

You may doubt the things I say and doubt the way I feel (the way I feel)

تو ممکن است به چیزهایی که میگویم و احساسی که دارم شک کنی

But I know He's real today He'll always be (He'll always be)

اما من اکنون میدانم که خداوند وجود دارد و همیشه وجود خواهد داشت

I can feel His hand in mine and that's enough for me

من میتوانم دستانش را در دستانم احساس کنم ، و همین برای من کافیست

* I will never walk alone He holds my hand (He holds my hand)

من هیچگاه در طول مسیر زندگی تنها قدم بر نخواهم داشت ، او دستان مرا گرفته است

He will guide each step I take

او در هر قدمی که برمیدارم ، راهنمای من خواهد بود

And if I fall I know He'll understand

و اگر در سراشیبی سقوط  باشم میدانم که او خواهد فهمید

Till the day He tells me why He loves me so (He loves me so)

 سرانجام روزی او به من میگوید که چرا اینقدر دوستم دارد

 

(I can feel His hand in mine

That's all I need to know)

من میتوانم دستانش را در دستانم احساس کنم و این همه آن چیزیست که میخواهم بدانم

 

* I will never walk alone He holds my hand (He holds my hand)

من هیچگاه در طول مسیر زندگی تنها قدم بر نخواهم داشت ، او دستان مرا گرفته است

He will guide each step I take

او در هر قدمی که برمیدارم ، راهنمای من خواهد بود

And if I fall I know He'll understand

و اگر در سراشیبی سقوط  باشم میدانم که او خواهد فهمید

Till the day He tells me why He loves me so (He loves me so)

 سرانجام روزی او به من میگوید که چرا اینقدر دوستم دارد

 

(I can feel His hand in mine

That's all I need to know)

من میتوانم دستانش را در دستانم احساس کنم و این همه آن چیزیست که میخواهم بدانم

 

(I can feel His hand in mine

That's all I need to know)

من میتوانم دستانش را در دستانم احساس کنم و این همه آن چیزیست که میخواهم بدانم

 

 


برای دانلود اینجا کلیک کنید

------------------------------------------------

 

صفحه لیریک و ترجمه آهنگ

/ 25 نظر / 64 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

میگم کمربند این لباس الویس شبیه تبلته.انگار تبلت کار گذاشتن... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1403582243276906&set=ms.c.eJw1yskNACAMA8GOkOPc~%3BTcGCrDP0YpBvUhTZjRiyQXUAPlA~_mTqnR8Kczg2zNUNmw~-~-.bps.a.1399205863714544.1073741826.100008754309085&type=1

فاطیما

بچه ساده و بی شیله پیله.. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=125806957524670&set=a.125806954191337.20019.100002861007705&type=1

فاطیما

نقاشی فوق العاده.. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1609443045955163&set=a.1381755332057270.1073741827.100006684484109&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205651991596979&set=gm.1562125957363790&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205650256473602&set=gm.1562047227371663&type=1

فاطیما

عکسه باحال... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818803494847508&set=a.445351892192672.102982.100001535961258&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202767597545462&set=a.1213637155496.26155.1665827947&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1793270677564228&set=a.1456484577909508.1073741835.100006439401598&type=1

فاطیما

نزنی... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206400482677912&set=a.3608418696130.164131.1443593031&type=1

فاطیما

شیک و مجلسی.. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205651988036890&set=gm.1562125850697134&type=1