اطلاعات کنسرتهای الویس در سال 1972

 

زمان

مکان

اطلاعات

 

 

 

26 ژانویه – 23 فوریه

Las Vegas, HiIton International Hotel

57 Shows

5 آوریل

Buffalo

Gefilmt für "On Tour"      

        Blue Nail Suit

6 آوریل

Detroit

White 'Red Lionhead' Suit

7 آوریل

Dayton

White Fireworks Suit

8 آوریل

Knoxville

2 Shows

9 آوریل

Hampton Roads

2 Shows

10 آوریل

Richmond

Gefilmt für "On Tour"                  

Red Burning Love Suit

11 آوریل

Roanoke

White 'Red Lionhead' Suit

12 آوریل

Indianapolis

Blue Nail Studded Suit

13 آوریل

Charlotte

Black Fireworks Suit

14 آوریل

Greensboro

Gefilmt für "On Tour"  

            Blue Owl Suit

15 آوریل

Macon

2 Shows

16 آوریل

Jacksonville

2 Shows

17 آوریل

Little Rock

Red Burning Love Suit

18 آوریل

San Antonio

Gefilmt für "On Tour"  

           White 'Red Lionhead' Suit

19 آوریل

Albuquerque

White Fireworks Suit

9-11 آوریل

New York

4 Shows

12 ژوئن

Ft. Wayne

 

13 ژوئن

Evansville

Lightblue Swirls Suit

14-15 ژوئن

Milwaukee

2 Shows

16-17 ژوئن

Chicago

3 Shows

18 ژوئن

Ft. Worth

White Adonis Suit

19 ژوئن

Wichita

White Two Piece Suit

20 ژوئن

Tulsa

White Two Piece Suit

4 آگوست – 4 سبتامبر

Las Vegas, Hilton Hotel

63 Shows

8 نوامبر

Lubbock

Lightblue Nail Studded Suit

9 نوامبر

Tucson

/ 0 نظر / 42 بازدید