تاج دندان الویس پریسلی به مزایده گذاشته شد

 

ادامه مطلب:

 

نیمی از تاج دندان الویس پریسلی که هفته گذشته به حراج گذاشته شده بود ، توسط یک دندانپزشک کانادایی به نام michael zuk به مبلغ 10000$ خریداری شد. این دندانپزشک پیش از این دندان ستاره بیتلها ، جان لنون ، را نیز در یک مزایده خریده بود.

گفته میشود که چون دندان الویس شکسته شده و نیمه بود به این قیمت به فروش رفته است.

 

 

-----------------------------------------

 

صفحه خبرها

 

 

/ 16 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

https://www.youtube.com/watch?v=fVUmLfgXoGY&feature=youtu.be

فاطیما

https://www.youtube.com/watch?v=m-zSWyVkOCA&feature=youtu.be

فاطیما

https://www.youtube.com/watch?v=DLUXTC_scPY&feature=youtu.be

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1660227110871832&set=pcb.912177662168281&type=1&relevant_count=3

فاطیما

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN1lgKo2CNkI&h=zAQGW1dj9

فاطیما

https://www.facebook.com/517180758314125/photos/pcb.898898896808974/898898290142368/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1547556732186716&set=a.1405845906357800.1073741828.100007972113730&type=1

فاطیما

https://www.youtube.com/watch?v=iOwxWCxh3yU&feature=youtu.be&app=desktop

فاطیما

https://www.facebook.com/517180758314125/photos/pcb.898898896808974/898898303475700/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/137840502951433/photos/a.137845216284295.27885.137840502951433/802403669828443/?type=1