پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

Change of Habit

 طبقه بندی : فیلم شناسی       سی و یکمین فیلم الویس   Change of Habit         ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Change Of Habit       ساخت استدیو:MGM  مترو گلدن مایر   محصول ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 38 بازدید

The Trouble with Girls

  طبقه بندی : فیلم شناسی           سی امین فیلم الویس   The Trouble with Girls         ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:The Trouble with Girls         ساخت استدیو:MGM متروگلدن مایر   محصول سال:1969   زمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

charro

طبقه بندی : فیلم شناسی       بیست و نهمین فیلم الویس   charro!         ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Charro       ساخت استدیو:National General Pictures   محصول سال:1969   زمان پایان فیلمبرداری:13 مارس 1969   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

Speedway

طبقه بندی : فیلم شناسی         بیست و هفتمین فیلم الویس   Speedway           ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Speedway       ساخت استدیو:MGM متروگلدن مایر   محصول سال:1968   زمان پایان فیلمبرداری:15 آوریل 1968   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید

Stay Away, Joe

طبقه بندی : فیلم شناسی       بیست و ششمین فیلم الویس   Stay Away, Joe           ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Stay away Joe     ساخت استدیو:MGM متروگلدن مایر   محصول سال:1968   زمان پایان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

Clambake

طبقه بندی : فیلم شناسی         بیست و پنجمین فیلم الویس   Clambake           ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Clambake     ساخت استدیو:United Artists   محصول سال:1967   زمان پایان فیلمبرداری:...   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت :100 دقیقه   ____________________________________________   عوامل تهیه:   کارگردان: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

Double Trouble

  طبقه بندی : فیلم شناسی       بیست و چهارمین فیلم الویس     Double Trouble   ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Double Trouble       ساخت استدیو:MGM متروگلدن مایر   محصول سال:1967   زمان پایان فیلمبرداری:5 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 38 بازدید

Easy Come, Easy Go

  طبقه بندی : فیلم شناسی       بیست و سومین فیلم الویس   Easy Come, Easy Go             ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Easy come, Easy go         ساخت استدیو:پارامونت   محصول سال:1967   زمان پایان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

Spinout

طبقه بندی : فیلم شناسی           بیست و دومین فیلم الویس   Spinout           ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Spinout         ساخت استدیو:MGM   مترو گلدن مایر   محصول سال:1966   زمان پایان فیلمبرداری:17 اکتبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

Frankie and Johnny

  طبقه بندی : فیلم شناسی         بیست و یکمین فیلم الویس     Frankie and Johnny           _____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:.Frankie and Johnny     ساخت استدیو: United Artists     محصول سال: 1966   زمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

Paradise Hawaiian Style

طبقه بندی : فیلم شناسی       بیستمین فیلم الویس   Paradise Hawaiian Style         __________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم:Paradise Hawaiian Style       ساخت استدیو:Paramount Pictures   محصول سال:1966   زمان پایان فیلمبرداری:9 ژوئن 1966   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

Harum Scarum

طبقه بندی : فیلم شناسی       نوزدهمین فیلم الویس   Harum Scarum           ____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Harum Scarum       ساخت استدیو:MGM   مترو گلدن مایر   محصول سال:1965   زمان پایان فیلمبرداری:24 نوامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

Tickle Me

    طبقه بندی : فیلم شناسی     هجدهمین فیلم الویس     Tickle Me         __________________________________   مشخصات فیلم:     نام فیلم:Tickle Me     ساخت استدیو: Allied Artists Pictures Corporation   محصول سال:1965   زمان پایان فیلمبرداری:30 ژوئن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 109 بازدید

Girl Happy

طبقه بندی : فیلم شناسی          هفدهمین فیلم الویس     Girl Happy         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Girl Happy         ساخت استدیو:MGM   مترو گلدن مایر   محصول سال:1965   زمان پایان فیلمبرداری:7 آوریل 1965   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید

Roustabout

 طبقه بندی : فیلم شناسی       شانزدهمین فیلم الویس     Roustabout         __________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم:Roustabout       ساخت استدیو:Paramount Picthures   محصول سال:1964   زمان پایان فیلمبرداری:11 نوامبر 1964   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت :101 دقیقه   __________________________________   عوامل تهیه:   کارگردان: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 51 بازدید

Viva Las Vegas

 طبقه بندی : فیلم شناسی       پانزدهمین فیلم الویس     Viva Las Vegas         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Viva Las Vegas       ساخت استدیو:متروگلدن مایر MGM   محصول سال:1964   زمان پایان فیلمبرداری: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

Kissin Cousins

   طبقه بندی : فیلم شناسی       چهاردهمین فیلم     Kissin' Cousins         _________________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم:Kissin' Cousins       ساخت استدیو:متروگلدن مایر MGM   محصول سال:1964   زمان پایان فیلمبرداری: 6 مارس 1964   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید

Fun in Acapulco

 طبقه بندی : فیلم شناسی     سیزدهمین فیلم الویس Fun in Acapulco       __________________________________   مشخصات فیلم:       نام فیلمFun In Acapulco     ساخت استدیو:پارامونت   محصول سال:1963   زمان پایان فیلمبرداری:27 نوامبر 1963   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

Gils! Girls! Girls!

   طبقه بندی : فیلم شناسی       یازدهمین فیلم الویس     Gils! Girls! Girls!            __________________________________   مشخصات فیلم:     نام فیلم:grils girls girls     ساخت استدیو:Paramount Picthures   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری: 21 نوامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

Kid Ghalahad

    طبقه بندی : فیلم شناسی     دهمین فیلم الویس     Kid Ghalahad         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Kid Ghalahad       ساخت استدیو:United Artists   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:11 آگوست 1962   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

Follow That Dream

طبقه بندی : فیلم شناسی        نهمین فیلم الویس   Follow That Dream         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:Follow That Dream     ساخت استدیو:United Artists   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:11 آوریل 1962   طریقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

Blue Hawaii

طبقه بندی : فیلم شناسی        هشتمین فیلم الویس   Blue Hawaii         __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Blue Hawaii       ساخت استدیو:Paramount Pictures   محصول سال:1962   زمان پایان فیلمبرداری:22نوامبر 1961   طریقه فیلمبرداری:رنگی   مدت :102 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید

Wild In The Country

 طبقه بندی : فیلم شناسی       هفتمین فیلم الویس   Wild In The Country       __________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: Wild In The Country        ساخت استدیو:century fox 20thفاکس قرن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

FLAMING STAR

  طبقه بندی : فیلم شناسی           ششمین فیلم الویس   FLAMING STAR      __________________________________     مشخصات فیلم:   نام فیلم: Flaming Star      ساخت استدیو:century fox 20th   محصول سال:1960   زمان پایان فیلمبرداری: 20 دسامبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

G.i Blues

طبقه بندی : فیلم شناسی         پنجمین فیلم الویس     G.I Blues         _____________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم:G.L.Blues     ساخت استدیو: paramount picthures  پارامونت   طبقه بندی:درام موزیکال   درجه:    PG   محصول سال: 1960   زمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

King creol

 طبقه بندی : فیلم شناسی         چهارمین فیلم الویس      King creole         _________________________________________________     مشخصات فیلم:     نام فیلم: king creole             ساخت استدیو: پارامونت پیکچر   محصول سال:1958   زمان پایان فیلمبرداری: 2‍ ژوئیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید

JAILHOUSE ROCK

     طبقه بندی : فیلم شناسی         سومین فیلم الویس     JAILHOUSE ROCK               _______________________________________________   مشخصات فیلم:   نام فیلم: JAILHOUSE ROCK        ساخت استدیو: MGM    محصول سال: 1957   زمان پایان فیلمبرداری: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

LOVING YOU

     طبقه بندی : فیلم شناسی         دومین فیلم الویس     LOVING YOU             مشخصات فیلم:       نام فیلم: LOVING YOU               طبقه بندی: موزیکال   ساخت استدیو: PARAMOUNT    محصول سال: 1957   زمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید