/ 20 نظر / 98 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

https://www.youtube.com/watch?v=7GG9NBKur1Q

فاطیما

http://ir.voanews.com/content/elvis-2010-5-13-93738089/149661.html

فاطیما

http://ir.voanews.com/content/a-31-2008-11-24-voa22-61700852/586345.html

فاطیما

http://ir.voanews.com/content/hallyday-2009-12-15-firoozeh-79332122/655556.html

فاطیما

http://ir.voanews.com/content/warhollizauction-2011-5-13-121780774/150740.html

فاطیما

http://ir.voanews.com/content/a-31-2006-06-30-voa6-62589807/619029.html

فاطیما

http://ir.voanews.com/content/a-31-2009-07-08-voa17-61682862/584976.html

فاطیما

http://ir.voanews.com/content/shamykapoordies-2011-8-15-127777208/150985.html

فاطیما

ژیلا جون همه جا پرشده از ویدیو هایی که طرفداران الویس به مناسبت تولدش گذاشتن. http://r4---sn-xoxgbt-nwje.googlevideo.com/videoplayback?initcwndbps=26762500&itag=43&upn=5oXYgdEHDHA&id=o-AOby5Y4u1fv30oWEPLABYeqD5VWH4eqx1ZBFLMJ6zcZV&fexp=900718%2C927606%2C927622%2C932404%2C936110%2C941004%2C943607%2C943917%2C947209%2C947218%2C947225%2C948124%2C951500%2C952302%2C952605%2C952901%2C955301%2C957103%2C957105%2C957201%2C959701&sparams=dur%2Cid%2Cinitcwndbps%2Cip%2Cipbits%2Citag%2Cmm%2Cms%2Cmv%2Cratebypass%2Csource%2Cupn%2Cexpire&signature=B7FE9BD8291FC059D49CA7A4635217041F86E7.5FC8E9F64B80D6BA4A6B5EC3FFDB17CF2F870554&ipbits=0&ip=209.73.137.136&source=youtube&sver=3&expire=1421076011&dur=0.000&mv=m&mt=1421054339&ms=au&mm=31&ratebypass=yes&key=yt5&signature=undefined

فاطیما

اینم یکی دیگه عکسهای جالبی توش هست... https://www.youtube.com/watch?v=L2ntoOlHBaQ