بازسازی لینک دانلود ترکهای الویس 1

طبقه بندی : اخبار وبلاگ

همانطور که اطلاع دارید تمام عکسها و لینکهای این وبلاگ توسط سرور آپلود شده بدون اجازه حذف شده است.

باز سازی این وبلاگ شروع شده است.

امروز میتوانید تمامى ترکهای الویس که با حروف A-B-C-D-E-F شروع میشوند را با فرمت MP3 دانلود کنید

روی حروف کلیک کنید و با وارد شدن به صفحه دانلود ها با کلیک بر روی هر ترک آهنگ مورد نظر رو شنیده و دانلود کنید.

 

 

A


B

  

C

  

D

 

E 

 

F 

/ 20 نظر / 65 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

میکس همین اهنگ.. https://www.youtube.com/watch?v=CANcIAhALl4&list=RDCANcIAhALl4

فاطیما

ریباک و کاروئل https://www.youtube.com/watch?v=8-71aNJ4Qv4

فاطیما

کاروئل والویس... https://www.youtube.com/watch?v=pSgtsA1YQZ8

فاطیما

بدل الویس.. https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJw9kFEOQEEEA2~;0sljU~;S~;2El0~_J50S4C5prok4EvXh8XUNWAw78~_UUKbuFZfryONjX8cPJttzzfHP2dfopzM~;w7X3YHJ1fW~_6~_jA~;uPzMf0f29D~;TP~_sV8~;OI~;tH4H0Dqz.bps.a.855173491193506.1073741852.310187185692142/855173524526836/?type=1

فاطیما

کافه الویس.. https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJw9zdsNwAAIAsCNGhGf~_y~;WRGs~;LxDwJLXbNAF0Pr72ZmaF~;g4xc~_0xRbDmmdN3O9vmct4913NMjvoMzH~;JCy9oHOk~-.bps.a.573329902711201.1073741831.310187185692142/573329942711197/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/310187185692142/photos/ms.c.eJw9zdsNwAAIAsCNGhGf~_y~;WRGs~;LxDwJLXbNAF0Pr72ZmaF~;g4xc~_0xRbDmmdN3O9vmct4913NMjvoMzH~;JCy9oHOk~-.bps.a.573329902711201.1073741831.310187185692142/573329959377862/?type=1

فاطیما

لیوان الویس... https://www.facebook.com/202229963223703/photos/a.499087053537991.1073741825.202229963223703/692990630814298/?type=1

فاطیما

عکس... https://www.facebook.com/worldwide.elvisfriends/photos/a.233439246735899.58173.233434710069686/776888765724275/?type=1

فاطیما

عکس.. https://www.facebook.com/EPNashvilleFans/photos/a.717464621649670.1073741829.500049046724563/838182516244546/?type=1

فاطیما

عکس... https://www.facebook.com/310187185692142/photos/a.366643926713134.90539.310187185692142/480964751947717/?type=1