ترجمه و دانلود - When I'm Over You

 ادامه مطلب:

 

 

 

When I'm Over You

 

وقتی من به انتهای  با تو بودن میرسم


 

 

شاعر و آهنگساز:Shirl Melete

Recorded: 1970/06/07, first released on Love Letters from Elvis

 


 

 

When I'm over you there'll be darkness where my soul has been

 

وقتی من به انتهای  با تو بودن میرسم ، تنها تاریکی با روح من خواهد بود 


And no light will ever shine again when I'm o-over you

 

و دیگر نوری نخواهد تابید ، وقتی من به انتهای  با تو بودن میرسم


When you're leavin' is over and there's not another tear to cry

 

وقتی وداع با تو به پایان میرسد ، و دیگر اشکی برای گریستن نمانده


In the silence of that last goodbye just remember, remember this

 

در سکوت آن خداحافظی پایانی بخاطر بسپار ، تنها بخاطر بسپار که:


* When I'm over you there'll be darkness where my soul has been

 

وقتی من به انتهای راه با تو بودن میرسم ، تنها تاریکی با روح من خواهد بود


And no light will ever shine again when I'm over, over you.

 

و دیگر نوری نخواهد تابید ، وقتی من به انتهای راه با تو بودن میرسم

 

Ooh-ooh-ooh

 

When I'm over you there'll be darkness, darkness where my soul has been

 

وقتی من به انتهای راه با تو بودن میرسم ، تنها تاریکی با روح من خواهد بود

 

And no light will ever shine again when I'm over, over you

 

 

و دیگر نوری نخواهد تابید ، وقتی من به انتهای راه با تو بودن میرسم 


When I'm over you there'll be darkness, darkness where my soul has been


وقتی من به انتهای راه با تو بودن میرسم ، تنها تاریکی با روح من خواهد بود 


And no light will ever shine again when I'm over, over you

 

 

و دیگر نوری نخواهد تابید ، وقتی من به انتهای  با تو بودن میرسم

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

------------------------------------------------

 

 

صفحه لیریک و ترجمه آهنگ

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید