مستندهای الویس ELVIS by the presleys

طبقه بندی: اطلاعات آثار

 

 

 

ELVIS by the presleys (A) , (B)

 

 

 

 

شامل دو دی وی دی

 

(A)    مستندی از زندگی خانوادگی الویس که توسط خانواده او تهیه شده است

(B)     مستندی از زندگی حرفه ای الویس که توسط خانواده او تهیه شده است

 

ELVIS by the presleys (A) , (B)

 

 

----------------------------

 صفحه اطلاعات آثار

 

 _______________________________________________________________

 

برای تهیه این مجموعه به صفحه درخواست آثار الویس مراجعه کنید

/ 0 نظر / 38 بازدید