ترجمه و دانلود- Youll Think Of Me

ادامه مطلب:

 

 

You'll Think Of Me


به من فکر خواهی کرد

 

 

 

 

شاعر و آهنگساز: Mort Shuman
Recorded: 1969/01/14, first released on singleI'm sorry now girl, but I must leave you

متاسفم دختر ،اما اکنون باید ترکت کنم


There's something deep inside my soul keeps calling me

چیزی از درون روحم ، مرا صدا میزند


The winter wind girl

باد زمستانی دختر

, will not deceive you

مغبونت نخواهد کرد


And in your cold and empty bed,

و در بستر سرد و خالی ات

 you'll think of me, oh yes

به من فکر خواهی کرد ، اوه بله


You'll think of me (You'll think of me)

به من فکر خواهی کرد


You've see me coming, you'll see me going

تو (در خیالت) مراخواهی دید که می آیم ، تو مرا خواهی دید که میروم


Don't ask me why, I'm just the kind needs to be free

از من نپرس چرا (که چرا رفتم) ، من یک مرد آزاد هستم


Just like that outlaw wind keeps on a-blowin'

درست مثل آن باد سرکش به وزیدن ادامه میدهم


Yeh, and in your cold and empty bed,

بله ، و هنگامی که سردت است و جای خالی مرا میبینی

 

 you'll think of me, oh yes

به من فکر خواهی کرد ،آه بله


You'll think of me (You'll think of me)

به من فکر خواهی کرد


Now I know you loved me just like I wanted

حالا میدانم تو همانگونه عاشقم بودی که من میخواستم


I know you followed me across that anguished sea

من میدانم که تو در تمام طول این راه با نگرانی به دنبال من آمدی


But baby I've got a heart that's haunted

لیکن عزیزم من قلبی را که پیوسته به دنبالم بود به دست آورده ام


Yeh, and in your cold and empty bed,

بله ، و در بستر سرد و خالی ات

 

 you'll think of me, oh yes

به من فکر خواهی کرد


You'll think of me (You'll think of me)

به من فکر خواهی کرد


Ah but you should know girl that I'll be crying

آه دختر اما تو باید بدانی که من به گریه خواهم افتاد


Out on that lonely road where not a soul can see

در مسیر تنهایی خویش ، جایی که  روح آدمی قادر به درکش نیست


I'll shed my tears for a love that's dying

من برای عشقی که از دست رفته اشک خواهم ریخت


Yeh, and in your cold and empty bed,

بله ، و در بستر سرد و خالی ات

 

you'll think of me, oh yes

به من فکر خواهی کرد


You'll think of me (You'll think of me)

به من فکر خواهی کرد


The summer sun girl will bring a stranger

خورشید تابستان که بتابد برایت غریبه ای خواهد آورد


And he'll be better to you than I used to be

و او برایت بهتر از من خواهد بود


And when he takes you into his arms girl

و هنگامی که او تو را در آغوش میکشد


Well, in your warm and loving bed,

تو در بستر گرم و عاشقانه خود

 you won't think of me no more

بیش از این به من فکر نخواهی کرد


You won't think of me (You won't think of me)

به من فکر نخواهی کرد


Then in your warm and loving bed,

 

تو در بستر گرم و عاشقانه خود


 you won't think of me, no, no

به من فکر نخواهی کرد ، نه نه

You won't think of me (You won't think of me)

به من فکر نخواهی کرد

 

 

 

برای دانلود اینجا  کلیک کنید

 

------------------------------------------------

 

صفحه لیریک و ترجمه آهنگ

 

 

 

 

/ 5 نظر / 87 بازدید
فاطیما

اهنگ خیلی قشنگ بود ممنون.

فاطیما

راستی ژیلا توی ترجمه این اهنگ خط4نوشتی.مغنوبت نخواهد کرد.منظورت مغلوبت نخواهد کرده.فکرکنم اشتباه تایپی داشتی.

فاطیما

اهان.ببخشید من اشتباه کردم.چون معنی مغبون رو نمیدونستم. فکرکردم شاید اشتباه تایپی بوده.بازم معذرت.

مژگان

اهنگ وترجمه هر 2 قشنگ بود.

فاطیما

عکس خیلی قشنگه ممنون.

Whoops, looks like something went wrong.