ترجمه و دانلود Puppet On A String

ادامه مطلب:


Puppet On A String

عروسک خیمه شب بازی


John Fogerty
Recorded: 1964/06/10, first released on Girl Happy

 

 

Ev'ry time you look at me


هر گاه که نظری بر من می افکنی


I'm as helpless as can be


من به تمامی در مانده میشوم


I become a puppet on a string


به عروسکی بدل میشوم


You can do 'most anything to me


و تو هر آنچه خواهی با من توانی کرد

All you do is touch my hand


آنچه تو می کنی لمس دستان من است


And your wish is my command


وآنچه  می خواهی حکمرانی من است


I become a puppet on a string


لیک به عروسکی بدل میشوم


You can do 'most anything to me


و تو  هر آنچه خواهی با من توانی کرد

* If you really love me


اگر حقیقتا مرا دوست می داری


Darling please be kind


عزیزم با من مهربان باش


I offer you the truest love


من صادقانه ترین عشقی را به تو خواهم داد


That you will ever find


که تو تا ابد توانی یافت

** Take my heart and please be fair


قلبم از آن تو ولی با او مهربان باش


Handle it with loving care


و با مراقبت و عاشقانه حملش کن


For I'm just a puppet on a string


چرا که من تنها عروسک خیمه شب بازی ام


You can do 'most anything to me


و تو هر آنچه بخواهی با من توانی کرد

You can do 'most anything to me


و تو هر آنچه بخواهی با من توانی کرد

 


برای دانلود اینجا کلیک کنید

------------------------------------------------

 

صفحه لیریک و ترجمه آهنگ

 / 22 نظر / 58 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204564856379236&set=a.1446640603863.2057327.1168593164&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202538833191155&set=a.2134187253332.81870.1805580521&type=1

فاطیما

نقاشی... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331551610370079&set=a.181220128736562.1073741829.100005457283844&type=1

فاطیما

چه نیرومنده... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815706748495835&set=p.815706748495835&type=1

فاطیما

نقاشی... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1648034558757754&set=a.1376484472579432.1073741825.100006536762949&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=674711172638224&set=a.286354788140533.62077.100002980415149&type=1

فاطیما

یه نقاشی خوشگل... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1648457515382125&set=p.1648457515382125&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=671777066266258&set=p.671777066266258&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/moneyhoney.tribute/photos/pb.172016702855052.-2207520000.1423994989./709795379077179/?type=1

فاطیما

خوده طرف گرفته... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=846507032079379&set=a.157357307661025.39009.100001602709130&type=1