عکس لباسهای الویس 15


  طبقه بندی: مجموعه ها

 

Elvis Presley Worn I.C. Costume Paisley Shirt

 

Elvis Presley Worn I.C. Costume Crushed Black Velvet Pants Circa 1970

 

 Elvis Presley Worn I.C. Costume Crushed Black Velvet Pants Circa 1970

 

 

These are Elvis Presley's owned and worn crushed black velvet pants, circa 1970. These extremely heavy, crushed black velvet bell bottomed pants have a three inch waist band and fasten with two black buttons. The inside label reads "International Costume Co. Hollywood Calif." with Elvis' name handwritten on the label. This is the same company that shortly after changed its name to "I.C. Costume Company Hollywood California." Elvis loves these pants so much, that, as usual when he liked something, he had several pairs. Very good condition. Comes with photographs of Elvis wearing these pants, or ones very similar to them and a letter of provenance from Homer Gilleland, Elvis' personal hairdresser and close friend. Also comes with a Gotta Have Rock & Roll™ Certificate of Authenticity.

----------------------------- 

صفحه مجموعه ها

/ 0 نظر / 211 بازدید