ترجمه و دانلود- Johnny B. Good

ادامه مطلب:

 


Johnny B. Good
جانی بی گود

آهنگساز:Chuck Berry

Recorded: 1969/08/24, first released on In Person

Well........
'Way down in Louisiana close to New Orleans
اون پایین های لوئیزیانا نزدیک نیو اورلین
'Way back up in the woods among the evergreens
توی راه پر درختی که از بین درختای همیشه سبز می گذره
Stood a log cabin made of earth 'n wood
یه کلبه گلی و چوبی بود
Lived a country boy name of Johnny B. Goode
یه پسر روستایی به نام جانی بی گود اونجا زندگی میکرد
Who never ever learned to read or write so well
اون هیچوقت خوندن و نوشتن یاد نگرفت
But he could play the guitar just like a ringing a bell
ولی جوری گیتار میزد که بیا و ببین

go Johnny go
برو جانی برو
go Johnny go
برو جانی برو
Go, go Johnny go go
برو برو جانی برو  برو
Go, go Johnny go
برو برو جانی برو 
Go, go Johnny go
برو برو جانی برو  برو
Johnny B. Goode
جانی بی گود

His momma told him "Some day you will be a man
مادرش بهش میگفت: یه روزی واسه خودت مردی میشی
And you will be the leader of a big ol' band
و سرگروه یه دسته بزرگ موسیقی
Many people comin' from miles around
مردو زیادی از راههای دور میان
To hear you play your music when the sun goes down
که موقع غروب صدای ساز تو رو بشنون
Maybe some day your name'll be in lights
شاید یه روز اسم جانی بی گود مشهورت کنه
Saying "Johnny B. Goode Tonight""
امشب بگن جانی بی گود

go Johnny go
برو جانی برو
go Johnny go
برو جانی برو
Go, go Johnny go go
برو برو جانی برو  برو
Go, go Johnny go
برو برو جانی برو 
Go, go Johnny go
برو برو جانی برو  برو
Johnny B. Goode
جانی بی گود


برای دانلود اینجا کلیک کنید

------------------------------------------------

 

صفحه لیریک و ترجمه آهنگ


 

/ 22 نظر / 264 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطیما

نقاشی... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495213557283170&set=a.108095985994931.10767.100003835900429&type=1&source=11

فاطیما

https://www.facebook.com/211139768980256/photos/ms.c.eJxFjsENADEIwzY6EUiB7r~;YSVDap~_XISoqnhkKDTNtfNnszDyOKaYcNmwD3Gl~_8cNmbZXrhEgn38dq9HC~_1l~;Em3b~;7~;kPeffXi~;em~_~;iL4KiE~-.bps.a.806827106078183.1073741863.211139768980256/806827262744834/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/211139768980256/photos/ms.c.eJxFjsENADEIwzY6EUiB7r~;YSVDap~_XISoqnhkKDTNtfNnszDyOKaYcNmwD3Gl~_8cNmbZXrhEgn38dq9HC~_1l~;Em3b~;7~;kPeffXi~;em~_~;iL4KiE~-.bps.a.806827106078183.1073741863.211139768980256/806827212744839/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/211139768980256/photos/a.569550596472503.1073741831.211139768980256/810910405669853/?type=1

فاطیما

یه عکس خوشگل... https://www.facebook.com/111479295542419/photos/a.153464331343915.32078.111479295542419/856196947737313/?type=1

فاطیما

شباهت چهره... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=918555061517928&set=a.444485132258259.103273.100000903283069&type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/ElvisAllThatIAm/photos/a.614970198563025.1073741828.614960385230673/837964239596952/?type=1

فاطیما

https://www.facebook.com/ElvisAllThatIAm/photos/a.614970198563025.1073741828.614960385230673/837966692930040/?type=1

فاطیما

روزنامه مربوط به خودش... https://www.facebook.com/ElvisAllThatIAm/photos/pcb.838631289530247/838631229530253/?type=1

فاطیما

اورجیناله این عکسه که روی مجله ست رو داری؟ https://www.facebook.com/ElvisAllThatIAm/photos/pcb.838631289530247/838631186196924/?type=1